Ταχείες δοκιμές κορωνοϊού: ποιες είναι αξιόπιστες;

By | April 29, 2023

Οι γρήγορες δοκιμές κορωνοϊού είναι επί του παρόντος μέρος της καθημερινής ζωής για πολλούς ανθρώπους. Επειδή με τον αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων κορωνοϊού, αυξάνεται και η ανάγκη για γρήγορες εξετάσεις στο σπίτι. Αλλά ακόμη και το γρήγορο αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι πάντα αξιόπιστο – γιατί αφενός μπορεί να προκύψουν σφάλματα κατά την εφαρμογή και αφετέρου οι δοκιμές διαφέρουν ως προς την ποιότητα. Για το λόγο αυτό, το Ινστιτούτο Paul Ehrlich (PEI), το οποίο είναι υπεύθυνο για τα εμβόλια και τα φάρμακα στη Γερμανία, έχει μέχρι στιγμής δοκιμάσει την αξιοπιστία περισσότερων από 200 ταχέων τεστ αντιγόνου SARS-CoV-2 μαζί με ερευνητές από άλλα ιδρύματα. Η λίστα των δοκιμών ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 01/12/2022.

Ταχείες δοκιμές κορωνοϊού: ποιες είναι αξιόπιστες;

Για την ανασκόπηση, οι επιστήμονες ετοίμασαν διάφορα επίπεδα αραίωσης από δείγματα ρινικού επιχρίσματος από ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Πρώτα απ ‘όλα, το αντίστοιχο ιικό φορτίο προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας μια δοκιμή PCR πριν χρησιμοποιηθούν στις αυτοδοκιμές. Αυτό κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό της ευαισθησίας των ταχέων τεστ – δηλαδή την πιθανότητα το τεστ να ανιχνεύσει τον ιό του κορωνοϊού.

Οι δύο γρήγορες δοκιμές για τις οποίες η ευαισθησία ήταν 100 τοις εκατό τόσο για πολύ υψηλά όσο και για υψηλά ιικά φορτία και για χαμηλά ιικά φορτία και τα οποία απέδωσαν καλύτερα είναι:

  • Περιορισμένο κιτ δοκιμής αντιγόνου με κασέτα ταχείας δοκιμής COVID-19 από τον κατασκευαστή Lifecosm Biotech Limited
  • Κιτ ταχείας ανίχνευσης Longsee 2019-nCoV Ag (ανοσο-χρωματογραφία) του κατασκευαστή Guangdong Longsee Biomedical Co.,Inc

Τέσσερα άλλα γρήγορα τεστ είχαν ευαισθησία 100 τοις εκατό για πολύ υψηλά και υψηλά ιικά φορτία και ευαισθησία 80 τοις εκατό για χαμηλά ιικά φορτία. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Κιτ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 (LFA) από τον κατασκευαστή Acro Diagnostics Co., Ltd.
  • Κιτ ταχείας δοκιμής SARS-CoV-2 Ag του κατασκευαστή Hangzhou Jucheng Medical Products Co., Ltd.
  • ΚΑΡΤΑ InstantSure Covid-19 Ag από τον κατασκευαστή Suzhou Soochow University Saier Immuno Biotech Co., Ltd.
  • Αυτοέλεγχος INNOVA SARS-CoV-2 (ποιοτική ταχεία δοκιμή αντιγόνου) του κατασκευαστή Innova Medical Group, Inc.

Τα περισσότερα από τα γρήγορα τεστ είναι ασφαλή

Αν και ορισμένα από τα ταχεία τεστ απέτυχαν στο τεστ και συνολικά έντεκα από αυτά δεν ανίχνευσαν ούτε μία λοίμωξη από κορωνοϊό, το PEI τονίζει: «Τα περισσότερα από τα ταχέως τεστ αντιγόνου που αξιολογήθηκαν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και είναι κατάλληλα για την ταχεία αναγνώριση οξέων λοιμώξεων με υψηλό ιικό φορτίο». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του PEI Klaus Cichutek, τα κέντρα δοκιμών, τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ ακολουθούν τη λίστα PEI, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν αναξιόπιστα τεστ για αγορά.

Πηγές: pei.de, swr.de